22 november 2023

Nieuw puntensysteem voor woningen van Woningstichting/Helder Vastgoed BV

Nieuw puntensysteem voor Woningstichting Den Helder en Helder Vastgoed B.V.

De druk op de woningmarkt is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Het aantal mensen dat in Den Helder op een huurwoning reageert is in een paar jaar tijd verdriedubbeld. We maken mee dat op één woning meer dan vierhonderd mensen reageren. Tot voor kort was dat ondenkbaar.

Het woningtekort zal de komende jaren blijven, ondanks onze ambitieuze nieuwbouwplannen. Bij elke woning die wij verhuren moeten wij meerdere woningzoekenden teleurstellen. Met de huidige druk op de markt zien wij ook dat een groep woningzoekenden niet meer goed aan bod komt. Wij hebben daarom besloten om ons puntensysteem aan te passen.

Het huidige puntensysteem

Binnen het puntensysteem kunnen de volgende punten opgebouwd worden:

Basispunten wegens inschrijfduur
Extra punten:
o Woonduur regio
o Doorstroompunten
o Economische binding

De extra punten gelden uitsluitend bij reacties op woningen van Woningstichting Den Helder of Helder Vastgoed B.V.

Wat gaat er veranderen?

De basispunten wegens inschrijfduur veranderen niet.

De extra punten voor woonduur regio passen wij voor een deel aan.

De extra punten voor doorstroming veranderen niet. Contractuele huurders van Woningstichting Den Helder of Helder Vastgoed B.V. behouden de gebruikelijke doorstroompunten.

De extra punten voor economische binding worden gehalveerd. De extra punten voor economische binding tellen bovendien niet meer mee bij reacties op woningen die bestemd zijn voor de doelgroep 65+.

Hoe zit het puntensysteem er straks uit?

Basispunten wegens inschrijfduur: 1 punt per dag
Extra punten:
o Woonduur regio
0 tot 5 jaar: ​​0 punten
vanaf 5 tot 10 jaar:500 punten
vanaf 10 tot 15 jaar:1000 punten
15 jaar of langer:1500 punten
o Doorstroompunten:​​1000 punten
o Economische binding:​​1500 punten

De aanpassingen in het puntensysteem hebben wij besproken met de Stichting Huurdersbelang Den Helder (SHB), onze huurdersorganisatie. De aanpassingen hebben de instemming van SHB.

Eerder kans op een woning

Het nieuwe puntensysteem lost helaas het tekort aan woningen niet op. Het zorgt er wel voor dat een groep woningzoekenden die nu niet goed aan bod komt, straks meer kans krijgt om eerder een woning te vinden.

Wanneer passen we het puntensysteem aan?

Wij streven ernaar om vanaf 1 maart 2024 te werken met het nieuwe puntensysteem.

2023-11-22-nieuw puntensysteem

10 juni 2024

Werkbezoek van Stichting Huurdersbelang met de directie van Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed BV

8 april 2024

Presentaties bij installatie nieuwe wijkcommissies, van Marcel Stroomer, Manager Bewoners Participatie en Esther van der Plaat, Manager Wijkbeheer.

28 maart 2024

Verkiezingsuitslag wijkcommissie leden van 27 maart 2024 – installatie op 8 april 2024.

29 februari 2024

Prestatieafspraken 2022-2027 (Jaarschijf 2024) tussen Gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder en Stichting Huurdersbelang, zijn op 26 februari 2024 getekend.

23 december 2023

Wij wensen u gezellige dagen, vrede op aarde en een gezond 2024 toe.

16 oktober 2023

‘Verkiezingen 2024 – uitnodiging voor kandidaatstelling komt per post bij u thuis. De deadline voor indienen is: voor 24 november 2023’.