6. juni Stadshart op Koers! 3559

Wonen, welzijn en huren

Woningzoekend?

Inschrijven

Inschrijven bij woonmatchkopnh.nl

Ook als u garage of ander huurobject zoekt.

Kosten: €15 (eenmalig)

Hulp nodig? Op het Woonplein wil men u graag hulp bieden. Maak een afspraak via 0223-677677

Nota Bene:

  • Iedereen mag zich inschrijven maar om een woning aangeboden te krijgen dient u:
  • ingezetene van Nederland te zijn of een geldige verblijfstitel te hebben
  • een inkomen gelijk of hoger dan de bijstandsnorm voor alleenstaanden (21+ jaar) te hebben of aan te kunnen tonen dat u aan deze voorwaarde kunt voldoen op het moment dat u een woning krijgt
  • geen schulden in verband met wonen te hebben
  • geen overlast in uw huidige woonomgeving te hebben veroorzaakt
  • in de laatste vijf kalenderjaren niet ontruimd te zijn vanwege drugs