Vergaderplanning

Datum selecteren
maandag 9 september 2024
19:30 uur

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad – locatie: Vrede & Vrijheid 32 (de Schooten) 1785 RM Den Helder

woensdag 11 september 2024
16:00 uur

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting bij Woningstichting

maandag 28 oktober 2024
19:00 uur

Najaarsbijeenkomst * – bij Helder Vastgoed BV/Woningstichting

maandag 25 november 2024
19:00 uur

Vergadering van de Huurdersraad met de directie van HV BV/WS bij Woningstichting – o.a. begroting 2023

maandag 2 december 2024
19:30 uur

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad – aanwezig RvC en MBP – locatie: Vrede & Vrijheid 32 (de Schooten) 1785 RM Den Helder

woensdag 4 december 2024
10:30 uur

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting bij Woningstichting

Archief
woensdag 19 juni 2024
16:00 uur

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting bij Woningstichting

maandag 17 juni 2024
19:30 uur

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad – aanwezig Manager Bewoners Participatie (MBP) locatie: Vrede & Vrijheid 32 (de Schooten) 1785 RM Den Helder

vrijdag 7 juni 2024
10:00 uur

Werkbezoek – verzamelen bij WS/HV BV

maandag 27 mei 2024
19:00 uur

Vergadering van de Huurdersraad met de directie van HV BV/WS bij Woningstichting – o.a. jaarverslag 2023

woensdag 1 mei 2024
16:00 uur

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting bij Woningstichting

maandag 22 april 2024
19:30 uur

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad

 

pastedGraphic.png

Vergaderschema 2024 Stichting Huurdersbelang

Gezamenlijke bijeenkomst met alle wijkcommissies bij Helder Vastgoed BV/Woningstichting

Maandag   8  april 2024 19.00 uur Installatie wijkcommissieleden

Vrijdag   7  juni 2024 10.00 uur Werkbezoek, verzamelen bij WS/HV BV

Maandag 28 oktober 2024 19.00 uur Najaarsbijeenkomst *

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad

Maandag 15 januari 2024 17.30 uur Nieuwjaarsdiner SHB/afscheid HR-leden*

Maandag 5 februari 2024 19.30 uur                                                                           

Maandag 22 april 2024 19.30 uur

Maandag 17 juni 2024 19.30 uur aanwezig MBP.

Maandag   9 september 2024 19.30 uur

Maandag   2  december 2024 19.30 uur aanwezig RvC en MBP

Vergadering van de Huurdersraad met de directie van HV BV/WS bij Woningstichting

Maandag 27 mei 2024 19.00 uur o.a. jaarverslag 2023

Maandag 25 november 2024 19.00 uur o.a. begroting 2025

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting bij Woningstichting

Woensdag 7 februari 2024 16.00 uur

Woensdag 24 april 2024 16.00 uur

Woensdag 19 juni 2024 16.00 uur

Woensdag 11   september 2024 16.00 uur

Woensdag   4 december 2024 10.30 uur

  

* Voor een aantal bijeenkomsten zullen ook de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder, de directie van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder (Directie), de bedrijfsleider Woondiensten (BW) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder en de manager bewonersparticipatie (MBP) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder worden uitgenodigd.

Bovenstaand schema is op 18 december 2023 vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Stichting Huurdersbelang Den Helder en de directie van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder.

Dit schema is op 18 december 2023 elektronisch verzonden naar de leden van de wijkcommissies, de leden van de Raad van Commissarissen van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder en de MT-leden van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder