Vergaderplanning

Datum selecteren
maandag 19 juni 2023
19:30 uur

Vergadering Stichting Huurders Belang + Manager Bewoners Participatie – Locatie: Vrede & Vrijheid 32 (De Schooten)– 1785 RM

woensdag 21 juni 2023
16:00 uur

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van Stichting Huurders Belang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting DH. Locatie: Woningstichting

donderdag 29 juni 2023

Werkbezoek Sail – (nadere informatie hoort u nog maar reserveer alvast in uw agenda)

maandag 11 september 2023
19:30 uur

Vergadering Stichting Huurders Belang. Locatie: Vrede & Vrijheid 32 (De Schooten)– 1785 RM

woensdag 13 september 2023
16:00 uur

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van Stichting Huurders Belang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting DH. Locatie: Woningstichting

maandag 30 oktober 2023
19:00 uur

Najaarsbijeenkomst voor alle leden van de Wijkcommissies. Locatie: Woningstichting Den Helder

Archief
dinsdag 30 mei 2023
19:00 uur

Voorjaarsvergadering (o.a Jaarverslag 2022) van SHB met directie HV BV / WS – Locatie: Woningstichting DH

maandag 22 mei 2023
20:00 uur

Extra bijeenkomst Stichting Huurders Beraad – problemen bespreken

woensdag 3 mei 2023
16:00 uur

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van Stichting Huurders Belang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting DH. Locatie: Woningstichting

maandag 24 april 2023
19:30 uur

Vergadering Stichting Huurders Belang. Locatie: Vrede & Vrijheid 32 (De Schooten)– 1785 RM

woensdag 8 februari 2023
16:00 uur

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van Stichting Huurders Belang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting DH. Locatie: Woningstichting

maandag 6 februari 2023
19:30 uur

Vergadering SHB met MBP en Nieuwjaarsbijeenkomst met R.v.C. + directie van Helder Vastgoed BV/ Woningstichting DH.

Vergaderschema 2023 Stichting Huurdersbelang

Gezamenlijke bijeenkomst met alle wijkcommissies bij Helder Vastgoed BV/Woningstichting

Do of Vrijdag 29 of 30 juni 2023 10.00 uur Werkbezoek, Sail 2023Maandag 30 oktober 2023 19.00 uur Najaarsbijeenkomst *

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad

Maandag 6 februari 2023 19.30 uur Nieuwjaarsbijeenkomst SHB

Maandag 24 april 2023 19.30  uur

Maandag 22 mei 2023 20.00 uur Extra bijeenkomst SHB – problemen bespreken*

Maandag 19 juni 2023 19.30 uur aanwezig MBP                                                    

Maandag 11 september 2023 19.30 uur

Maandag 27  november 2023 19.30 uur aanwezig RvC en MBP

Vergadering van de Huurdersraad met de directie van HV BV/WS bij Woningstichting

Dinsdag 30 mei 2023 19.00 uur o.a. jaarverslag 2022

Maandag 20 november 2023 19.00 uur o.a. begroting 2024

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting bij Woningstichting

Woensdag 8 februari 2023 16.00 uur

Woensdag 3 mei 2023 16.00 uur

Woensdag 21 juni 2023 16.00 uur

Woensdag 13   september 2023 16.00 uur

Woensdag 29 november 2023 16.00 uur

 * Voor een aantal bijeenkomsten zullen ook de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder, de directie van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder (Directie), de bedrijfsleider Woondiensten (BW) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder en de manager bewonersparticipatie (MBP) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder worden uitgenodigd.

Bovenstaand schema is op 6 december 2022 vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Stichting Huurdersbelang Den Helder en de directie van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder.

Dit schema is op 8 december 2022 elektronisch verzonden naar de leden van de wijkcommissies, de leden van de Raad van Commissarissen van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder en de MT-leden van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder