Vergaderplanning

Archief

pastedGraphic.png

Vergaderschema 2022 Stichting Huurdersbelang
Gezamenlijke bijeenkomst met alle wijkcommissies bij Helder Vastgoed BV/Woningstichting
Vrijdag 10 juni 2022 9.30 uur Maandag 31 oktober 2022 19.00 uur
Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad
Werkbezoek, verzamelen bij WS/HV BV Najaarsbijeenkomst *
Nieuwjaarsbijeenkomst SHB * aanwezig MBP
aanwezig RvC en MBP
Maandag Maandag Maandag Maandag Maandag
7 februari 2022 11 april 2022 27 juni 2022 12 september 2022 28 november 2022
20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur
Vergadering van de Huurdersraad met de directie van HV BV/WS bij Woningstichting
Maandag 30 mei 2022 19.00 uur o.a. jaarverslag 2021 Maandag 21 november 2022 19.00 uur o.a. begroting 2023
Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting bij Woningstichting
Woensdag 9 Woensdag 20 Woensdag 29 Woensdag 14 Woensdag 30
februari 2022 april 2022 juni 2022 september 2022 november 2022
16.00 uur 16.00 uur 16.00 uur 16.00 uur 16.00 uur
* Voor een
Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder, de directie van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder (Directie), de bedrijfsleider Woondiensten (BW) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder en de manager bewonersparticipatie (MBP) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder worden uitgenodigd.
Bovenstaand schema is op 28 december 2021 vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Stichting Huurdersbelang Den Helder en de directie van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder.
Dit schema is op 28 december 2021 elektronisch verzonden naar de leden van de wijkcommissies, de leden van de Raad van Commissarissen van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder en de MT-leden van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder.
aantal bijeenkomsten zullen ook de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van