Vergaderplanning

Archief

Vergaderschema 2022 Stichting Huurdersbelang

Gezamenlijke bijeenkomst met alle wijkcommissies bij Helder Vastgoed BV/Woningstichting

Vrijdag         10  juni             2022       9.30 uur        Werkbezoek, verzamelen bij WS/HV BV

 Maandag    31  oktober     2022     19.00 uur        Najaarsbijeenkomst *

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad

Maandag     7  februari       2022      20.00 uur       Nieuwjaarsbijeenkomst SHB *                                                                            

Maandag   11   april              2022     20.00 uur

Maandag   27  juni              2022      20.00 uur      aanwezig MBP                                                   

Maandag   12   september 2022     20.00 uur

Maandag   28  november 2022      20.00 uur       aanwezig RvC en MBP

Vergadering van de Huurdersraad met de directie van HV BV/WS bij Woningstichting

Maandag   30  mei              2022     19.00 uur        o.a. jaarverslag 2021

Maandag   21   november  2022     19.00 uur       o.a. begroting 2023

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting bij Woningstichting

Woensdag  9   februari       2022      16.00 uur

Woensdag  20 april             2022      16.00 uur

Woensdag  29  juni              2022      16.00 uur

Woensdag  14  september 2022      16.00 uur

Woensdag  30 november  2022      16.00 uur

* Voor een aantal bijeenkomsten zullen ook de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder, de directie van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder (Directie), de bedrijfsleider Woondiensten (BW) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder en de manager bewonersparticipatie (MBP) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder worden uitgenodigd.

Bovenstaand schema is op 28 december 2021 vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Stichting Huurdersbelang Den Helder en de directie van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder.

Dit schema is op 28 december 2021 elektronisch verzonden naar de leden van de wijkcommissies, de leden van de Raad van Commissarissen van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder en de MT-leden van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder.