Vergaderplanning

Datum selecteren
maandag 30 oktober 2023
19:00 uur

Najaarsbijeenkomst voor alle leden van de Wijkcommissies. Locatie: Woningstichting Den Helder

maandag 20 november 2023
19:00 uur

Najaarsvergadering (o.a begroting 2024) van SHB met directie HV BV / WS. Locatie: Woningstichting DH

maandag 27 november 2023
19:30 uur

Vergadering SHB + RvC en MBP – Locatie: Vrede & Vrijheid 32, (De Schooten) 1785 RM

woensdag 29 november 2023
16:00 uur

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van Stichting Huurders Belang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting DH. Locatie: Woningstichting

Archief
woensdag 13 september 2023
16:00 uur

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van Stichting Huurders Belang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting DH. Locatie: Woningstichting

maandag 11 september 2023
19:30 uur

Vergadering Stichting Huurders Belang. Locatie: Vrede & Vrijheid 32 (De Schooten)– 1785 RM

donderdag 29 juni 2023
11:00 uur

Werkbezoek Sail – Met de klipper Poolster het Marsdiep op om de Reserved Sail van alle, voor anker liggende, Tall Ships (veelal internationaal) te aanschouwen.

woensdag 21 juni 2023
16:00 uur

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van Stichting Huurders Belang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting DH. Locatie: Woningstichting

maandag 19 juni 2023
19:30 uur

Vergadering Stichting Huurders Belang + Manager Bewoners Participatie – Locatie: Vrede & Vrijheid 32 (De Schooten)– 1785 RM

dinsdag 30 mei 2023
19:00 uur

Voorjaarsvergadering (o.a Jaarverslag 2022) van SHB met directie HV BV / WS – Locatie: Woningstichting DH

Vergaderschema 2023 Stichting Huurdersbelang

Gezamenlijke bijeenkomst met alle wijkcommissies bij Helder Vastgoed BV/Woningstichting

Do of Vrijdag 29 of 30 juni 2023 10.00 uur Werkbezoek, Sail 2023Maandag 30 oktober 2023 19.00 uur Najaarsbijeenkomst *

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad

Maandag 6 februari 2023 19.30 uur Nieuwjaarsbijeenkomst SHB

Maandag 24 april 2023 19.30  uur

Maandag 22 mei 2023 20.00 uur Extra bijeenkomst SHB – problemen bespreken*

Maandag 19 juni 2023 19.30 uur aanwezig MBP                                                    

Maandag 11 september 2023 19.30 uur

Maandag 27  november 2023 19.30 uur aanwezig RvC en MBP

Vergadering van de Huurdersraad met de directie van HV BV/WS bij Woningstichting

Dinsdag 30 mei 2023 19.00 uur o.a. jaarverslag 2022

Maandag 20 november 2023 19.00 uur o.a. begroting 2024

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting bij Woningstichting

Woensdag 8 februari 2023 16.00 uur

Woensdag 3 mei 2023 16.00 uur

Woensdag 21 juni 2023 16.00 uur

Woensdag 13   september 2023 16.00 uur

Woensdag 29 november 2023 16.00 uur

 * Voor een aantal bijeenkomsten zullen ook de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder, de directie van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder (Directie), de bedrijfsleider Woondiensten (BW) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder en de manager bewonersparticipatie (MBP) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder worden uitgenodigd.

Bovenstaand schema is op 6 december 2022 vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Stichting Huurdersbelang Den Helder en de directie van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder.

Dit schema is op 8 december 2022 elektronisch verzonden naar de leden van de wijkcommissies, de leden van de Raad van Commissarissen van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder en de MT-leden van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder