Interior-Library-michael-d-beckwith

Simpel en doeltreffend

Jaarverslagen

                                                                                       

Jaaroverzicht 2021 

Gezamenlijke bijeenkomst met alle wijkcommissies bij Woningstichting.

Vrijdag          22 oktober         2021       10.00 uur  excursie  bij WS/HV BV

Maandag     01 november     2021       19.00 uur  Najaarsbijeenkomst

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad.

Maandag    01 februari          2021        20.00 uur via Teams

Dinsdag      06 april                2021       20.00 uur via Teams

Maandag    21 juni                  2021        20.00 uur  (Vredeskerk) aanwezig MBP                                                   

Maandag    13 september    2021        20.00 uur (Vredeskerk)

Maandag    29 november     2021       20.00 uur vervallen i.v.m.  corona

Vergadering van de Huurdersraad met de directie van Woningstichting bij. Woningstichting

Donderdag 29 april               2021        19.00 uur  via Teams- jaarverslag 2020

maandag    22 november    2021        19.00 uur  via Teams- begroting   2022 

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Woningstichting bij Woningstichting.

Maandag    08 februari        2021         16.00 uur via Teams

Woensdag  07 april              2021         16.00 uur via Teams

Woensdag  23 juni                2021         16.00 uur via Teams

Woensdag  15 september   2021         16.00 uur bij Woningstichting

Woensdag 01 december     2021         16.00 uur vervallen i.v.m. corona

De onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn geweest zijn ondermeer:

– Huurbeleid 2021.

– Oplevering woningen statushouders.

– Zonneschermen Prunusstraat.

– Schilderwerk stalen balustrade complex 134 IJsselmeerstraat.

– Vervangen afzuigkappen Buitenveld.

– Vragen t.a.v. vloerisolatie wijkcommissie 4.

– Aanvangstijden werkzaamheden i.v.m. geluidsoverlast Baskeweg.

– Verbeteren website SHB.

– Voorlichting t.a.v. begrijpend lezen begroting en jaarverslag.

– Zonneschermen hoogbouw Marsdiepplein.

– Verlichting steeg Noordzeestraat.. 

– Jaaroverzicht SHB 2020.

– Functioneren overlopen van regentonnen.

– Warmtetarieven 2021.

– Uitnodiging visitatiecommissie.

– Project Balistraat.

– Jaarverslag WS 2020 (teams).

– Renovatie Schoenerstraat.

– Bezuiniging op onderhoud bij mutatie.

– Bezuiniging op planmatig onderhoud.

– Problemen ING rekeningen penningmeester wijkcommissies..

– Communicatie tussen WS huurders en de HR..

– Prestatie afspraken met de gemeente Den Helder en Schagen.

– Energietransitie.

– Woonmatch en woningruil.

– Bouwplannen Vechtstraat en IJsselmeerstraat.

– Problemen met lift complex 134 IJsselmeerstraat.

– Communicatie renovatie Baskeweg.

– Technische begroting 2022.

– Geluidsoverlast Baljuwstraat helikopters de Kooij.

– Woonsite en mail met vraag om contributie betaling.

– Visitatierapport WS 2021.

– Begroting 2022. (teams)

– Werkbezoek HVC i.v.m. voorlichting aanleg warmtenet.

– Vluchtweg Blankmanstraat.

– Controle statuten i.v.m. Wet Toezicht Rechtspersoon. (WBTR)

– Overlast woning Blankmanstraat.

– WoonZorgwijzer gemeenten kop van Noord-Holland.

– Abonneeonderhoud naar 2 jaar.

– Toewijzingsbeleid. 

– Strategische beleidsvisie.

– Nieuwbouwplannen en verduurzaming.

Onderwerpen  binnen gekomen via de Site. 

– Leefregels voor huurders.

– Vraag t.a.v. zonnepanelen.

– Verhuizing i.v.m. veiligheid..

– Wel of niet slopen huis Jasmijnstraat..

– Klacht i.v.m. motor luxaflex Marsdiepstraat.

– Kenniswerkplaats de Schooten.

– Mede huurderschap inwonende kinderen.