Interior-Library-michael-d-beckwith

Simpel en doeltreffend

Jaarverslagen


Jaaroverzicht 2022


Jaaroverzicht 2021


Jaaroverzicht 2020


Jaaroverzicht 2019

 

WSDH maatschappelijk jaarverslag 2020

WSDH-maatschappelijk Jaarverslag 2022 104 pag (1)

Jaaroverzicht 2022   

Gezamenlijke bijeenkomst met alle wijkcommissies bij Woningstichting.

Vrijdag                 10 juni                     2022              9.30 uur     Werkbezoek, verzamelen bij  BV

Maandag            31 oktober              2022             19.00 uur     Najaarsbijeenkomst

Dinsdag              25 oktober             2022               9.00 uur    TEDx bijeenkomst.

Dinsdag              15 november         2022              19.00 uur    Verduurzaming bezit WS.

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad.

Maandag            7 februari              2022              20.00             Nieuwjaarsbijeenkomst SHB

Dinsdag             11  april                    2022              20.00 uur

Maandag           27 juni                     2022              20.00 uur     aanwezig MBP

Maandag           12 september        2022              20.00 uur

Maandag           28 november         2022             20.00 uur      aanwezig RVC en MBP

Vergadering van de Huurdersraad met de directie van Woningstichting bij. Woningstichting

Donderdag       30 mei                    2022               19.00 uur       o.a. jaarverslag 2021

Maandag           21 november         2022               19.00 uur      o.a. begroting   2023

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Woningstichting bij Woningstichting.

Woensdag             9 februari            2022               16.00 uur

Donderdag            7 april                  2022               11.00 uur        rapport Artriensis.

Woensdag            20 april                 2022               16.00 uur

Woensdag            29 juni                   2022              16.00 uur

Woensdag            14 september      2022              16.00 uur

Woensdag           30 november        2022              16.00 uur

De onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zij geweest zijn ondermeer:

– EU beleid verlagen broeikasemissie.

– Aanleg warmte net.

– Vluchttrap Blankmanstraat.

– Leningen WS bij gemeente Den Helder.

– Woningtoewijzing complexen leeftijdgrens 65 jaar en ouder.

– Woningruil via Woonmatch.

– Inschrijving in UBO register Kamer van Koophandel.

– Wijziging in bezetting RVC.

– Financiële administratie SHB.

– Planning plaatsen zonnecollectoren.

– Klachten buren overlast WC2.

– Jaaroverzicht SHB 2021.

– Informatie voorziening bewoners Baskeweg.

– Bomen snoeien bij seniorenwoningen WC7.

– Voorlichting rapportage energietransitie.

– Prestatie verklaring Gemeente Den Helder.

– Overlast Sluisdijk en Tuindorp.

– Verlagen watertemperatuur cv.

– Huurbeleid 2022.

– Energie contract blokverwarming.

– Plaatsen Zonnecollectoren Sluisdijk en Jeruzalem.

– Uitvoeren werkzaamheden vergaderlocatie SHB.

– Prestatie afspraken met de gemeente Schagen.

– Beleid verkoop woningen.

– Afspraken nakomen schilderwerk.

– Gevel beplating IJsselmeerstraat.

– Herstellen regenton.

– Jaarverslag 2021 WS.

– Voorlichting manager wijkbeheer en wijkregisseur.

– Voorlichting energie deskundige t.a.v. energiecontract..

– Wijziging mutatie proces.

– Warmte tarieven 2022.

– Pilot beglazing balkons IJsselmeerstraat.

– Problemen met schuifpui IJsselmeerstraat.

– Betalen van door WS uitgevoerde werkzaamheden.

– Energielabel complex 21.

– Hekken om terrein Tiny huisjes.

– Plaatsen rookmelders.

– Technische begroting 2023.

– Geluidoverlast vliegkamp de Kooij.

– Energietransitie informatie t.a.v. voortgang.

– Energielabel hoogbouw Baljuwstraat.

– Hooftpunten nationale prestatieafspraken.

– Statuten wijziging i.v.m. WBTR.

– Voorlichting lezen begroting en jaarverslag.

– TEDx bijeenkomst.

– Problemen Basstraat 27.

– Reparatie lekkage kelder complex 20.

– Geluidsoverlast maatschappelijk jaarverslag. WS.

– Overlast client Philadelphia WC7.

– Presentatie verduurzaming bezit WS.

– Balkons Baskeweg niet bereikbaar.

– Begroting 2023.

– Energieplafond blokverwarming.

– Aanleg glasvezelkabel Dintelstraat.

– Slimme op gasaansluiting hoogbouw uit te voeren door Leander.

– Onderhoud CV ketels welke door WS worden onderhouden merk Intergas..

Onderwerpen  binnen gekomen via de Site.