Interior-Library-michael-d-beckwith

Simpel en doeltreffend

Jaarverslagen

 

Jaaroverzicht 2023 

 

Gezamenlijke bijeenkomst met alle wijkcommissies bij Woningstichting.

 

Donderdag          29 juni            2023          10.00 uur       Werkbezoek, Sail 2023

Maandag            30 oktober       2023         19.00 uur        Najaarsbijeenkomst

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad.

Maandag             6 februari       2023          19.30 uur       Nieuwjaarsbijeenkomst SHB

Maandag            24 april           2023           19.30 uur       HR

Maandag            22 mei            2023           19.30 uur       Bestuurlijk overleg

.

Maandag            19 juni             2023          19.30 uur      aanwezig MBP

Maandag            1 september   2023           19.30 uur      HR

Maandag           23 oktober       2023           19.30 uur      Huurverhoging 2024

Maandag           27 november   2023           19.30 uur      aanwezig RVC en MBP

Vergadering van de Huurdersraad met de directie van Woningstichting bij. Woningstichting

 

Dinsdag            30 mei             2023            19.00 uur       o.a. jaarverslag 2022

Maandag          20 november   2023            19.00 uur       o.a. begroting   2024

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Woningstichting bij Woningstichting.

 

Woensdag         8 februari        2023           16.00 uur

Woensdag         3 mei              2023            16.00 uur

Woensdag        21 juni             2023            16.00 uur

Woensdag        20 september  2023            16.00 uur

Woensdag          6 december   2023            13.00 uur

De onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn geweest zijn ondermeer:

– Energietransitie.

– Erfafscheiding Basstraat.

– Slimme meters hoogbouw complexen.

– Herbenoeming mevr. Veenendaal RVC.

– Geluidsoverlast vliegkamp De Kooy.

– Financiën SHB 2022.

– Jaaroverzicht  SHB 2022.

– Gesprek met huurder over toewijzing 65+ woningen De Schooten.

– Onderhoud toplaag balkons WC1.

– Rioollucht in badkamer WC1.

– Tuinonderhoud WC2.

– Onderhoud buitenmuur WC3.

– Jaarverslag WS 2022.

– Spijtoptanten zonnecollectoren WC4.

– Laadpalen beleid t.b.v. elektrische auto’s WC5.

– Vluchtweg bij brand sterflats.

– Plaatsen zonnecollectoren hoogbouw.

– Plaatsen boosters Baljuwstraat.

– Vluchtweg bij brand in sterflats.

– Brieven i.v.m. tarieven blokverwarming.

– Communiceren planning Baskeweg.

– Huurverhoging 2023.

– Prestatieafspraken WS/HV, SHB en gemeente Den Helder.

– Overleg WS/HV en HVC over aanleg warmtenet.

– Installatie penningmeester SHB.

– Voorlichting  door HVC over warmtenet.

– Energieverbruik verlichting algemene ruimten.

– Gebruik van rookmelders.

– Bellen tableau “Florence”.

– Tuinverlichting “Florence”.

– Gevel isolatie Waterkeringsweg.

– Indicering woningen voor energielabel Baluwstraat.

– Lekkage boordplafond Clematisstraat.

– Specificatie service kosten Heiligharn/Baljuwstraat.

– Opladen Booster Buitenveld.

– Glazenschotten balkons IJsselmeerstraat.

– Regeling Tijdelijke tegemoetkoming Blokverwarming (TTB).

– Aanpassing puntensysteem woning toewijzing.

– Brief opruimen tuin Duinroosstraat.

– Glasvezel aanbrengen in hoogbouw.

– Geluidoverlast vliegkamp de Kooij.

– Hang- en sluitwerk Zuiderzeebuurt.

– Loskoppelen grootonderhoud keukens van aanbrengen nieuwe kozijnen complex 81.

– Begroting 2024 WS.

– Streefhuren en mogelijke percentages.

– Stroomverbruik booster oplaadplekken.

– Huurverhoging 2024.

– Verkiezingen SHB 2024.

– Tijdig aansluiten zonnecollectoren.

– Vocht problemen P. Slothplantsoen.

– Plaatsen zonnewering Baskeweg.

– Winkel Omring Buitenveld.

– Presentatie aanleg warmte net door corporatie uit Gorkum + HVC.

– Upgrade voortgang flat de Wadden.

– Herstellen intercom Buitenveld.

– Tocht problemen Schoenerstraat en voortgang renovatie.

– Alfabetische volgorde kandidatenlijst verkiezingen.

– Aanpassingen huishoudelijk regelement.

Onderwerpen  binnen gekomen via de Site.

– Gesprek met huurder over toewijzing 65+ appartementen.

– Energie kosten verlichting openbare ruimten Marsdiepstraat.

– Vragen compensatie energie kosten blokverwarming.

– Vragen energiekosten openbare ruimten Landbouwstraat.

– Update renovatie duplex woningen Schoenerstraat.