Interior-Library-michael-d-beckwith

Simpel en doeltreffend

Jaarverslagen

Jaarverslagen

Jaaroverzicht 2020  

Gezamenlijke bijeenkomst met alle wijkcommissies bij Woningstichting.

Dinsdag            14 april   2020       installatie nieuw wijkcommissie per brief                        

Vrijdag              12 juni   2020       excursie   vervallen corona                                                      

2 november        2 november  2020       19.00 uur   najaar bijeenkomst vervallen corona

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad.

Maandag   17 februari     2020 20.00 uur opening nieuw onderkomen SHB

Maandag   28 april      2020 20.00 uur vervallen corona

Maandag   22 juni     2020 20.00 uur aanwezig  MBP (teams)                                                   

Maandag   21 september   2020 20.00 uur (Vredeskerk)

Maandag   30 november    2020          20.00 uur aanwezig RVC en MBP (Vredeskerk)

Vergadering van de Huurdersraad met de directie van Woningstichting bij. Woningstichting

woensdag 24 april 2029     19.00 uur o.a. jaarverslag     2019 (teams

maandag 18 november 2020      19.00 uur    o.a. begroting       2021 (teams)

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Woningstichting bij Woningstichting.

Woensdag 19 februari 2020 16.00 uur

Woensdag 29 april 2020 16.00 uur (teams)

Woensdag 24 juni               2020 16.00 uur

Woensdag 23 september             2020 16.00 uur

Woensdag   2 december 2020 16.00 uur (teams)

De onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zij geweest zijn ondermeer:

– Koppelingen waterleiding Nieuw Buitenveld.

– Verwarming erker woningen complex 66

– Verkiezingen 2020 aantal kandidaten per wijk.

– Installatie wijkcommissieleden per brief 28-03-2020.

– Benoeming DB/SHB per brief 14-04-2020.

– Aanpassing punten t.a.v. economische binding Woonmatch.

– Gebruik  van vergaderlocatie SHB.

– Laatste ontwikkelingen volkshuisvesting ,vast agendapunt overleg DWS/DB.

– Plaatsing zonnepanelen.

– Duplex woningen Schoenerstraat.

– Woonmagazine speciale editie. 

– Jaaroverzicht SHB 2019

– Projectgroep De Wadden en De Duinen.

– Punten najaar bijeenkomst

– Energietransitie ,vast agendapunt HR en overleg DWS/DB.

– Voorstel huurverhoging 2020, 2,6%, gaat in per 01-01-2021.

– Jaarverslag WS 2019 (teams).

– Problemen Basstraat.

– Klachten over afspraken aanpassing meterkasten i.v.m. elektrisch koken.

– Wateroverlast lekkage Buitenveld.

– Energieklassen appartementen Heiligharn en Baljuwstraat.

– Leefbaarheid in de wijken.

– Rapportage ventilatie complex 65, dhr. P.J. van Doorn (WS)

– Wateroverlast stegen (WC1).

– Afhandeling reparatie verzoeken.

– Ombouwen van gas naar elektrisch koken.

– Onderhoud stalen balustrade IJsselmeerstraat.

– Beleid WS t.a.v.  huren bij inkomens wijziging.

– Uniforme kleurstelling zonneschermen Baskeweg.

– Opmerkingen t.a.v. site SHB.

– Overlast woning Blankmanstraat.

– Begroting WS 2021 (teams).

– Beleid WS t.a.v. vervangen afzuigkappen hoogbouw Buitenveld.

– Leeftijd toewijzing senioren complexen van 60 naar 65 jaar.

– Strategische beleidsvisie 2021-2025.

– Werkzaamheden aan huizen  t.b.v. statushouders.

– Hoogbouw Marsdiepstraat ( complex 137) geen zonnewering aan gevel.

– Herplaatsen zonnewering na wijziging gevel bekleding (complex 20).

– Afrekening stookkosten Heiligharn en Baljuwstraat.

– Plaatsing zonnepanelen zonder bericht.

– Vernieuwen site SHB.

– Geluidsoverlast s’ morgens vroeg i.vm. werkzaamheden Baskeweg.

– Resetten brandalarm bij loos alarm Buitenveld.

– Voorlichting t.b.v. lezen en begrijpen jaarverslag en begroting.

– Technische begroting 2021.

– Bespreking prestatieverklaring gemeente Den Helder.

Onderwerpen  binnen gekomen via de Site. 

– Opmerkingen t.a.v. stembiljetten verkiezingen.

– Klacht over procedure woningzoekenden.

– Niet schilderen schuur Goudenregenstraat..

– Klacht over niet  nagekomen afspraken.

– Vraag over toewijzen van woningen.

– Klacht over het niet toewijzen extra punten bij twee banen 20 uur verschillende werkgevers.

– Klacht over overlast plantenbakken buiten zijde balkon.

– Vraag over hoe in te schrijven als woningzoekende. 

– Vraag over standenschakelaar mechanische ventilatie Heiligharn .

– Opmerking over keerkleppen aanbrengen i.v.m. wateroverlast.