28 maart 2024

Verkiezingsuitslag wijkcommissie leden van 27 maart 2024 – installatie op 8 april 2024.

Verkiezingsuitslag wijkcommissieleden van 27 maart 2024

Dit proces-verbaal van zitting van het stembureau is ter vaststelling van de uitslag van de verkiezingen van de wijkcommissies van Stichting Huurdersbelang (SHB) te Den Helder, gehouden op woensdag 27 maart 2024 in vergaderruimte V1 van Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed BV.

Het stembureau bestond uit de volgende personen:

– voorzitter: de heer M.T. Stroomer (manager bewoners participatie werkzaam bij Woningstichting Den Helder/HelderVastgoed BV);

– lid: de heer J. de Vries (aftredend wijkcommissielid);

– lid: de heer A. Algin (aftredend wijkcommissielid);

– lid: mevrouw D.K. van Reekum-Horn (aftredend wijkcommissielid);

– lid: de heer I.R. de Man (aftredend wijkcommissielid);

– lid: de heer W. van der Ham (aftredend wijkcommissielid);

– lid: de heer B.J.H. van der Vlis (voormalig wijkcommissielid);

– lid: mevrouw Z.R. de Nooij-Kieft (voormalig wijkcommissielid);

– lid: mevrouw J.C. Hermans-van den Hoonaard (voormalig wijkcommissielid);

– lid: de heer J. Smit (voormalig kandidaat wijkcommissielid);

– lid: mevrouw J. Boomstra, (medewerkster post en archief werkzaam bij Woningst. DH/Helder Vastgoed BV);

– lid: mevrouw L. van der Spree (medewerkster secretariaat post en archief werkzaam bij Woningst. DH/Helder Vastgoed BV).

De voorzitter opende om 9.30 uur de zitting van het stembureau en heette de aanwezigen hartelijk welkom. De werkzaamheden namen vervolgens een aanvang met een korte werkbespreking, waarin werd afgesproken dat ieder zelfstandig een stapel envelopjes opende, op wijkcommissie sorteerde en het aantal stemformulieren per wijkcommissie telde. Vervolgens werd afgesproken dat de stemmen in groepen van twee personen zouden worden geteld, waarbij per groep één persoon de uitgebrachte stemmen zou voorlezen en één persoon de voorgelezen stemmen zou turven.

Na het openen van de enveloppen, sorteren per wijk, het voorlezen, turven en tellen van de uitgebrachte stemmen, werd de verkiezingsuitslag als volgt vastgesteld:

___________________________________________________________________________________________________

UITSLAG VERKIEZINGEN WIJKCOMMISSIES 2024

Wijk 1 (Stad binnen de linie-oost): ingekomen 108 (8%) stembiljetten van de 1349)

1. Mevrouw T. de Wind 65 stemmen (19,8 % van de 329 stemmen)

2. De heer R. Koekebakker53 stemmen (16,1 %)

3. Mevrouw H.C.A. Escrivá 43 stemmen (13,1 %)

4. De heer A. Pen 39 stemmen (11,9 %)

5. De heer S. Mansour 38 stemmen (11,6 %)

6. De heer D. Tillema 34 stemmen (10,3 %)

7. De heer P.T.J. Martens 29 stemmen (8,8 %)

8. De heer J. Stobbe 28 stemmen (8,5 %)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Wijk 3 (Nieuw Den Helder-west +Huisduinen): ingekomen 84 (8,0 %) stembiljetten van de 1048

1. Mevrouw D. de Jong 50 stemmen (18,9 % van de 264 stemmen)

2. Mevrouw I. de Graaf 47 stemmen (17,8 %)

3. De heer S. van Oeffelen 45 stemmen (17,0 %)

4. De heer H.A.J. Smeets 44 stemmen (16,7 %)

5. De heer E. Jongen 43 stemmen (16,3 %)

6. De heer L. Meijer35 stemmen (13,3 %)

NB: Nadat de termijn voor kandidaatstelling was verlopen heeft zich nog dhr. A. Plugge gemeld.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Wijk 4 (Nieuw Den Helder-oost): ingekomen 185 (8,9 %) stembiljetten van de 2090

1. Mevrouw F. Aydoun 84 stemmen (15,5 %) van de 543 stemmen)

2. Mevrouw P. Roosen 77 stemmen (14,2 %)

3. De heer W. de Jong 72 stemmen (13,3 %)

4. De heer C. Terneu 71 stemmen (13,1 %)

5. De heer G.J. Stoffers 67 stemmen (12,3 %)

6. De heer R.S.F. Coppoolse 62 stemmen (11,4 %)

7. De heer M.G.J. Middel 41 stemmen (7,6 %)

8. De heer A.M.J.M. Aarden 36 stemmen (6,6 %

9. De heer P. Verhoef33 stemmen (6,1 %)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Wijk 5 (De Schooten-west): ingekomen 307 (17.,4% stembiljetten van de 1769)

1. De heer A.W.J. van Zon128 stemmen (12,7 % van de 1008 stemmen)
2. De heer D. van Ijzendoorn120 stemmen (11,9 %)
3. De heer F. Simons 117 stemmen (11,6 %)
4. Mevrouw S. Plagmeijer – de Schipper110 stemmen (10,9 %)
5. Mevrouw S. van Oudenallen100 stemmen (9,9 %)
6. De heer L.R. uit de Bulten 83 stemmen (8,2 %)

7. Mevrouw C. van der Sel 82 stemmen (8,1 %)

8. De heer E. Bouwmeester 73 stemmen (7,2 %)

9. De heer M.B.M. Munter 55 stemmen (5,5 %)

10. De heer F.L. van der Meij 50 stemmen (5,0 %)

11. De heer P.P. van den Berg 47 stemmen (4,7 %)

12. De heer B.J. van Deelen 43 stemmen (4,3 %)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Het stembureau stelde daarna vast, dat steeds de eerste vijf kandidaatleden met de meeste stemmen tot wijkcommissieleden worden benoemd tijdens de installatiebijeenkomst van 8 april 2024.

Tenslotte stelde het stembureau vast, dat (bij gebrek aan tegenkandidaten) zonder verkiezingen in de wijken 2, 6, 7 en 8 bij acclamatie tot wijkcommissieleden worden benoemd tijdens de installatiebijeenkomst van 8 april 2024:

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Wijk 2 (Stad binnen de linie-west):

De heer J.H. Smit

Mevrouw C.H.M. Lempens

De heer J. Bijma

Mevrouw A.V. Kolsteeg

De heer G.M.A. Bruines

_______________________________________________________________________________________________________________________________

In wijk 6 (De schooten-oost):

De heer W.T. Hooijman

De heer H.G.F. Kuijper

De heer J.D. Rozeboom

Mevrouw A. Ottens

De heer S. van Groning

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Wijk 7 (Julianadorp):

Mevr. A. Hogendoorn

Mevrouw J. Drost-Reijns

Mevrouw B.C. Bruin

De heer J.F. Heerlien

Mevrouw C.M. van der Kint

_______________________________________________________________________________________________________________________________

In wijk 8 (Callantsoog):

De heer J. Hoek

Mevrouw C. Rens-van Tol

Mevrouw J.A. Hoek – vd Berg

Mevrouw G.E.M. Denneman – Dijkstra

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Iedereen die heeft meegeholpen wordt bedankt voor de prettige samenwerking.

Aldus opgemaakt en getekend te Den Helder op 27 maart 2024.

M.T. Stroomer, Manager Bewoners Participatie

 

 

 

 

10 juni 2024

Werkbezoek van Stichting Huurdersbelang met de directie van Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed BV

8 april 2024

Presentaties bij installatie nieuwe wijkcommissies, van Marcel Stroomer, Manager Bewoners Participatie en Esther van der Plaat, Manager Wijkbeheer.

29 februari 2024

Prestatieafspraken 2022-2027 (Jaarschijf 2024) tussen Gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder en Stichting Huurdersbelang, zijn op 26 februari 2024 getekend.

23 december 2023

Wij wensen u gezellige dagen, vrede op aarde en een gezond 2024 toe.

22 november 2023

Nieuw puntensysteem voor woningen van Woningstichting/Helder Vastgoed BV

16 oktober 2023

‘Verkiezingen 2024 – uitnodiging voor kandidaatstelling komt per post bij u thuis. De deadline voor indienen is: voor 24 november 2023’.