Najaarsbijeenkomst * – bij Helder Vastgoed BV/Woningstichting

* Voor een aantal bijeenkomsten zullen ook de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder, de directie van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder (Directie), de bedrijfsleider Woondiensten (BW) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder en de manager bewonersparticipatie (MBP) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder worden uitgenodigd.

Vergaderplanning

9 September 2024

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad – locatie: Vrede & Vrijheid 32 (de Schooten) 1785 RM Den Helder

11 September 2024

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting bij Woningstichting

25 November 2024

Vergadering van de Huurdersraad met de directie van HV BV/WS bij Woningstichting – o.a. begroting 2023