12 augustus 2023

Bram van Ham is op 10 augustus 2023 overleden. Bram was 10 jaar lang een gewaardeerd lid en penningmeester van Wijkcommissie 6 en afgevaardigde in de Huurdersraad.

14149

Tot ons leedwezen hebben wij bericht ontvangen van het overlijden van

Bram van Ham

Bram heeft zich 10 jaar ingezet voor de belangen van huurders in wijkcommissie 6 en was vanuit deze wijkcommissie afgevaardigde in de Huurdersraad.

In de wijkcommissie was Bram al deze jaren de penningmeester.

Door medische redenen heeft Bram besloten in februari zijn lidmaatschap in de Huurdersraad en in Wijkcommissie 6 op te zeggen en is Bram dus van 1 februari 2013 tot 1 februari 2023 10 jaar lid geweest.

Wij zullen zijn wel overdachte inbreng en aangename persoonlijkheid missen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie en vrienden kracht toe om dit verlies te verwerken en troost te kunnen putten uit mooie herinneringen aan Bram.

Leden en bestuur Stichting Huurders Belang Den Helder

Secretaris: Willem van der Ham

Penningmeester: Barbara Bruin

Voorzitter: Adriana Hogendoorn

 

29 februari 2024

Prestatieafspraken 2022-2027 (Jaarschijf 2024) tussen Gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder en Stichting Huurdersbelang, zijn op 26 februari 2024 getekend.

23 december 2023

Wij wensen u gezellige dagen, vrede op aarde en een gezond 2024 toe.

22 november 2023

Nieuw puntensysteem voor woningen van Woningstichting/Helder Vastgoed BV

16 oktober 2023

‘Verkiezingen 2024 – uitnodiging voor kandidaatstelling komt per post bij u thuis. De deadline voor indienen is: voor 24 november 2023’.

29 juni 2023

Wijkcommissies varen mee op de klipper Poolster voor de Reserved Sail om de Tallships op het Marsdiep te aanschouwen.

19 december 2022

De Stichting Huurdersbelang van Woningstichting Den Helder wenst u warme, gezellige dagen, vrede op aarde en een gezond 2023