Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad

Vergaderplanning

1 May 2024

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting bij Woningstichting

27 May 2024

Vergadering van de Huurdersraad met de directie van HV BV/WS bij Woningstichting – o.a. jaarverslag 2023

7 June 2024

Werkbezoek – verzamelen bij WS/HV BV