Werkbezoek Sail – Met de klipper Poolster het Marsdiep op om de Reserved Sail van alle, voor anker liggende, Tall Ships (veelal internationaal) te aanschouwen.

Vergaderplanning

7 June 2024

Werkbezoek – verzamelen bij WS/HV BV

17 June 2024

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad – aanwezig Manager Bewoners Participatie (MBP) locatie: Vrede & Vrijheid 32 (de Schooten) 1785 RM Den Helder

19 June 2024

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting bij Woningstichting