Vergadering Stichting Huurders Belang. Locatie: Vrede & Vrijheid 32 (De Schooten)– 1785 RM

let op, gewijzigde aanvangstijd!

Vergaderplanning

8 April 2024

Installatie wijkcommissieleden – Gezamenlijke bijeenkomst met alle wijkcommissies bij Helder Vastgoed BV/Woningstichting

22 April 2024

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad

24 April 2024

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting bij Woningstichting