Nieuwjaarsdiner Stichting Huurdersbelang /afscheid Huurdersraadleden* – locatie: Veerhuis LandsEnd – Havenplein 1 – 1781 AB – Den Helder

www.veerhuislandsend.nl

* bij deze gelegenheid zullen ook de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder, de directie van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder (Directie), de bedrijfsleider Woondiensten (BW) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder en de manager bewonersparticipatie (MBP) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder worden uitgenodigd.

Vergaderplanning

8 April 2024

Installatie wijkcommissieleden – Gezamenlijke bijeenkomst met alle wijkcommissies bij Helder Vastgoed BV/Woningstichting

22 April 2024

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad

24 April 2024

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting bij Woningstichting