Duinen--®PetervanAalst_MG_0013

Wonen, welzijn en huren

Wij zijn er
voor jullie

Organistatie

De Stichting Huurdersbelang wordt in de wijken vertegenwoordigd door wijkcommissies. Deze wijkcommissies behartigen de belangen van de huurders uit de betreffende wijken.

Er zijn acht wijkcommissies: zeven in Den Helder/Julianadorp en één in Callantsoog. De samenstelling van een wijkcommissie: De leden van een wijkcommissie worden eenmaal in de vier jaar gekozen door en uit de huurders van de betreffende wijk. Iedere meerderjarige huurder in een wijk kan zich verkiesbaar stellen. Een wijkcommissie bestaat uit 5 leden. De commissie kiest zelf de afvaardiging naar de Huurdersraad.Vanuit de afvaardiging in de Huurdersraad worden voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen.

Dagelijks bestuur

B96FCE46-7E33-4EFE-90C6-99C3B5C50C02

Mw. A. Hogendoorn

Voorzitter

Specialisaties:
Wijkgericht
Lid redactie Woonmagazine
Lid Huurcommissie
Website beheer

C13094BE-B722-4409-8C1D-DB610A13F952

Dhr. A.W.J. van Zon

Penningmeester

Wijkgericht

IMG_8995

Dhr. W. van der Ham

Secretaris

Wijkgericht

Leden huurdersraad van
Stichting Huurdersbelang Den Helder:

Dhr. G. Schutten
Wijkcommissie 1

Mw. T. de Wind               
Wijkcommissie 1

Dhr. C.Bijpost                 
Wijkcommissie 2

Dhr. J.H. Smit                  
Wijkcommissie 2

Mw. I. de Graaf               
Wijkcommissie 3

Dhr. H.A.J. Smeets       
Wijkcommissie 3

Dhr. C. Terneu
Wijkcommissie 4

Mevr. P. Roosen            
Wijkcommissie 4

Dhr. F. Simons                 
Wijkcommissie 5

Dhr. A.W.J. van Zon      
Wijkcommissie 5

Dhr. A. van Ham              
Wijkcommissie 6

Dhr. W.T. Hooijman        
Wijkcommissie 6

Mw. A. Hogendoorn       
Wijkcommissie 7

Dhr. I.R. de Man             
Wijkcommissie 7

Dhr. W. van der Ham     
Wijkcommissie 8

Dhr. J. Hoek  (waarnemer)
Wijkcommissie 8